Jak správně postupovat

Čistící tablety pro kávovary a espresso stroje

Čisticí tablety na automatické kávovary a pákové překapávače na kávu. Spolehlivě, rychle a bezpečně odstraní zbytky kávy, mastnotu a prodlužují životnost kávovarů.  K vyčištění postačí 1 tableta. S obsahem jedlé sody. Použití: Dbejte pokynů k čištění výrobce zařízení. Kávovary s integrovaným čisticím programem: Postupujte podle pokynů výrobce kávovaru. Kávovary bez zásobníku na mletou kávu bez čisticího programu: 1.Čisticí tabletu rozpusťte v šálku s horkou vodou z přístroje.  2.Vyjměte centrální jednotku z přístroje a důkladně opláchněte pod tekoucí vodou. 3.Čisticím roztokem v šálku důkladně vyčistěte trysku na páru, hlavu a výstupní trysku kávovaru. 4.Nechejte působit v roztoku 1 -2 minut a poté opláchněte centrální jednotku důkladně teplou čistou vodou.  5.Centrální jednotku vysušte a vložte zpět do kávovaru.  6.Nádržku na vodu naplňtečistou vodou a nechejte vodu 2x protéct přístrojem.   Pákové kávovary a kávovary na kapsle: 1.Vložte čisticí tabletu do držáku ...

Čistič kávovarů a mlečných cest

Čistič trysek na mléko pro automatické kávovary. Použití: Dbejte pokynů k čištění výrobce zařízení. 1. Roztok: 60 ml čističe na 2 l vody. Smíchejte čisticí roztok v zásobníku.Umístěte pod trysku na mléko druhou nádobu.2. Zapněte čištění mléčných trysek.Proplachujte trysku do vyčerpání roztoku. K odstranění odolných nečistot proces opakujte.3. Čištění jednotlivých částíPonořte čísti do čisticího roztoku a nechte roztok působit.4. OplachováníPo skončení čištění všechny části opláchněte čistou vodou. milchschaumreiniger-cunea-video-v1 Obsahuje: <5 % neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky; 5-15 % fosforečnany.                   barviva Obsahuje:  L - (+) - mléčná kyselina, Isotridekanol, ethoxylovaný Nebezpečí Způsobuje vážné poškození očí.. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou  a mýdlem. Používejte ochranné rukavice,  ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pok...

Izopropylalkohol 99,9%

Tekutý čistič a rozpouštědlo na bázi alkoholu pro domácnost a průmysl. Odstraňuje a rozpouští tuky, pryskyřice, laky, inkoust. Vhodný k čištění elektronických zařízení a rozmrazování zámků. Neobsahuje barviva a parfémy, nenarušuje povrchy, rychle se odpařuje a nezanechává nepříjemný pach. Pokyny k použití: Naneste na hadřík a vyčistěte. NEBEZPEČÍ. Obsahuje propan-2-ol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený....

Kondicionér pro vodní matraci

Tekutý čistič, koncentrát, pro čištění vodních matrací. Pomáhá chránit vnitřní stranu vinylových matrací před vznikem nežádoucích zárodků. Pokyny k použití: Před prvním naplněním matrace přidejte 250 ml kondicionéru na 400 l vody (500 ml kondicionéru na 800 l vody). Používejte kondicionér každých 6 měsíců. Při dalším plnění použijte 125 ml kondicionéru na 400 l vody (na matrace o objemu 800 l použijte 250 ml kondicionéru). Použitá koncentrace: 200-500 mg/l. cunea-wasserbett-konditioner-1000ml Obsahuje Kvarterní C12-14 alkylmethylaminethoxylát methylchlorid 98 g/l. VAROVÁNÍ. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Vysoce toxický pro vodní organismy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vypl...

Odstraňovač vodního kamene

Tablety na odstraňování vodního kamene pro kávovary, překapávače na kávu, rychlovarné konvice, žehličky. Použití: Dbejte pokynů k čištění výrobce zařízení. Nevhodné na mramor, pozinkované a smaltované přístroje. Všechny čištěné části přístrojů nakonec dobře opláchněte čistou vodou. Kávovary: Naplňte zásobník na vodu a rozpusťte v ní tablety (1–2 tablety na ½ l vody). Zapněte přístroj a nechejte roztok protéct kávovarem. Po vyčištění nechejte ještě 2x protéct kávovar čistou vodou. U kávovarů s funkcí automatického odvápňování připravte roztok a postupujte podle pokynů výrobce. cunea-entkalkertabletten-video-deutsch-1080p-1 Rychlovarné konvice/ žehličky: Naplňte rychlovarnou konvici vodou a rozpusťte v ní tablety (1–2 tablety na ½ l vody). Žehličky: Připravte roztok a vlijte ho do zásobníku na vodu. Zahřejte na cca 50 °C a nechejte 30 min účinkovat. Nakonec důkladně vypláchněte tekoucí vodou. Obsahuje: organické a anorganické kyseliny. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné p...

Odvápňováč pro kávovar s barevným indikátorem

Univerzální odvápňovací přípravek pro automatické kávovary, překapávače na kávu, rychlovarné konvice a žehličky. Použití: Dbejte pokynů k čištění výrobce zařízení. Roztok: 1 díl odvápňovače/ 4 díly vody 1. Smíchejte 125 ml odvápňovače (viz ryska na lahvi) s 500 ml vody a vlijte do nádržky na vodu. 2. Pokud má výrobek vestavěný program na odvápnění, postupujte podle pokynů výrobce. 3. Nebo vlijte roztok do přístroje a počkejte 5–10 minut. 4. Poté nádržku na vodu naplňte čistou vodou a nechejte vodu 2x protéct přístrojem. 5. Nyní je přístroj odvápněný. Barevný indikátor: Pokud je barva roztoku vytékající z přístroje po odvápnění červená, můžete roztok použít znovu. Má-li roztok nažloutlou barvu, dále ho již nepoužívejte. Varování Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařského ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachuj...

6 položek celkem
Zpět do obchodu