ČISTIČ MLÉČNÝCH CEST PRO KÁVOVARY

Cunea tekutý čistič mléčných usazenin odstraňuje zbytky mléka a mléčné usazeniny od částí Vašich přístrojů, které přicházejí neustále do kontaktu s mlékem. Zbytky mléčného tuku jsou hygienicky, pečlivě a jemně odstraněny.

Lze jej také použít k čištění  pákových ale i jiných espresso kávovarů. Po vyčištění není cítit žádné aroma a můžete si znova vychutnat vaši kávu.

TEKUTÝ ČISTIČ MLÉČNÝCH CEST A USAZENIN odstraňuje zbytky mléka a mléčné usazeniny od částí Vašich přístrojů, které přicházejí neustále do kontaktu s mlékem. Zbytky mléčného tuku jsou hygienicky, pečlivě a jemně odstraněny.  Lze také použít k čištění  pákových ale i jiných espresso kávovarů. Po vyčištění není cítit žádné aroma a můžete si znova vychutnat Vaši kávu.

USAZENINY OD MLÉKA BUDOU ODSTRANĚNY MilkCleaner obsahuje vysoce účinné čistící látky a je vhodný pro odmašťování všech mléčných systémů. Integrovaná a praktická dávkovací pomůcka usnadňuje aplikaci. Čistící síla je velmi účinná díky vysoké koncentraci. Všechny mléčné zbytky a usazeniny jsou odstraněny. 

ČISTIČ MLÉKA JE KOMPATIBLNÍ NA VŠECHNY ZNAČKY KÁVOVARŮ automatické kávovary, kávovary, přístroje na smetanu, zmrzlinu, šlehače, cappuccino maker , díky praktickému dávkovači komory můžete dle stupně znečistění korigovat snadno dávkování. Mléčná jednotka, mléčná tryska a mléčná hadice jsou vyčištěny alkalickým mycím prostředkem a silným čistícím účinkem uvolněny od inkrustací.

HYGIENICKÉ VYČIŠTĚNÍ, OCHRANA A ÚDRŽBA čistič chrání a udržuje Vaše kávovary v optimální kondici bez aroma a zápachu. Čistič mléka vyčistí všechny mléčné usazeniny a odstraňuje veškeré inkrustace. Kompatibilní s automatickými mléčnými programy plně automatických strojů, které udržují čistý mléčný systém.

100% ZÁRUKA Pokud nejste spokojeni s naším čističem mléčných usazenin, my Vám vrátíme kupní cenu v plné výši.

Cunea čistící prostředek na mléčnou pěnu

  • Pravidelné používání čisticího prostředku na mléčnou pěnu Cunea chrání trysky kávovaru od mléčné pěny tuků a mléčných složek všeho druhu.
  • Snadné a bezpečné použití pro snadné a dlouhotrvající čištění.
  • Čistič mléčné pěny Cunea nezanechává žádné zbytky od mléka,  přístroj je po vyčištění a následném opláchnutí bezpečný pro potraviny.
  • Praktická dávkovací komora pro perfektní dávkování.
  • Naše obaly jsou recyklovatelné a mají tak nízké dopady na životní prostředí.

 

Instrukce

  • Mírným stisknutím mycího prostředku se dávkovací komora pomalu naplní čističem mléka WoldoClean. Poměr míchání 60 ml čistící látky : 2 l vody
  • Smíchejte čisticí roztok v zásobníku. Umístěte pod nádobu na mléko druhou nádobu.
  • Opláchněte mléko až do vyčerpání roztoku. Odstraňte tvrdé nečistoty opakovaným opláchnutím.
  • Čištění jednotlivých částí: Ponořte jednotlivé díly do čisticího roztoku a nechte je pracovat.
  • Opláchňetě všechny vyčištěné části dostatečně čistou vodou. 

 

Cunea čistící prostředek na mléčnou pěnu

Náš vysoce účinný čisticí prostředek na mléčnou pěnu odstraňuje zbytky mléka hygienicky, důkladně a zároveň jemně.
Praktická dávkovači komora vám pomůže s jednoduchým dávkováním. Mírným stisknutím mycího prostředku se dávkovací komora pomalu naplní kapalinou přes trubku na boku.
 

Nebezpečí

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice , ochranné brýle. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařské ošetření.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

 

 

Zpět do obchodu